CO2-roadmap naar nul bij productie site

nov 4, 2022

Vrumona
Vrumona is een Nederlandse frisdrankenfabrikant en -leverancier gevestigd in Bunnik. De basis van het bedrijf wordt in 1945 gelegd als op initiatief van Anton van Dam enkele honderden kleine zelfstandige limonadefabrikanten besluiten om een gezamenlijke fabriek te bouwen en gemeenschappelijke merkartikelen te gaan voeren. De bedrijfsnaam Vrumona (1953) verwijst naar het woord VRUchtenliMONAde. In aanvang legt het bedrijf zich in hoofdzaak toe op de productie van vruchtenlimonades.

CO2-roadmap naar nul bij productie site

nov 4, 2022

Ik vond het moeilijk iets te vinden dat zin toevoegde aan wat ik deed. Ik heb daar meer dan 10 jaar naar gezocht. En toen ik eindelijk begreep wat me te doen stond, dacht ik …eh, het gaat tijd kosten om mijn eerste klus binnen te halen. Maar dat was niet zo. Het kostte me 2 maanden. Wat? Jazeker!

Onervaren in de nieuwe uitdaging die voor me lag, kreeg ik de mogelijkheid een plan op te zetten om CO2-neutraal te worden in 2030. En dat voor Vrumona, de nummer 1 gezondere frisdrank leverancier met een productie-omgeving met ca. 400 FTE’s. Vanaf het begin was ik eerlijk tegen mijn opdrachtgever: zij zouden mijn eerste pilotproject worden, maar dat vonden zij prima. Ze kenden mij en omdat er geen verwachtingen waren zou elke stap voorwaarts een verbetering zijn.

OK! Dus waar zou ik eens beginnen? Allereerst definieerde ik wat ik zou gaan opleveren. Het belangrijkste werd de Renewable Roadmap: definiëren hoe de site zou stoppen fossiele brandstoffen te gebruiken in de productie. Ik had geen deadline, maar wilde het in maart klaar hebben. De rest van het jaar wilde ik gebruiken voor de implementatie, niet alleen voor de planning.

Vervolgens richtte ik me op de omvang: de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot waren thermale en elektrische energie. Vanaf 2021 werd elektriciteit geleverd via een windmolen, waardoor 30% van de doelstelling al was behaald. De grootste uitdaging was de thermale energie van gas naar een andere, non-fossiele energiebron om te zetten. Maar hoe? De meeste voorbeelden in de literatuur gaan over wind- en zonne-energie. En nauwelijks over het vervangen van thermale energie.

Dat was het moment om hulp in te roepen. Ik richtte mij tot mijn Urgenda-netwerk en vroeg naar een expert op het gebied van hernieuwbare thermale energie. Zij gaven mij een naam en nadat ik hem belde aanvaarde hij de uitdaging om mij te helpen.

Het volgende probleem was het gebrek aan data om te analyseren. Pas sinds kort waren er stoommeters in gebruik genomen – stoom wordt geproduceerd met behulp van thermale energie. We riepen een team bij elkaar van interne specialisten om de best mogelijke aannames te maken en het best mogelijke plan. Maar iedereen had het al druk. Ze hadden hun werk en dit kwam er nog eens bovenop.

Renewable Roadmap Week
Ik schetste mijn plan: Reduceren, Vervangen en Compenseren*. En ik legde het uit aan iedere belanghebbende. Daarna maakte ik een plan voor het proces om tot een plan te komen. Dat werd de “Renewable Roadmap Week”, het maken van een plan in één week. Het betekende dat men veel tijd moest investeren, de meesten moesten een aantal dagen hun normale werkzaamheden neerleggen en sommigen zelfs de hele week. En dat met toch al volle agenda’s. Ik denk, dat de tijd die ik heb genomen om het plan en de redenen ervan uit te leggen aan alle belanghebbenden, heeft gezorgd dat men besloot hiervoor tijd te maken.

Uiteindelijk hadden we de huidige situatie in kaart en maakte we een plan om de afhankelijkheid van gas te verminderen. En daarna waarmee we het gas zouden vervangen, vooral door gebruik te maken van een centraal warmtepompsysteem. Omdat warmtepompen veel elektriciteit verbruiken, is het ook belangrijk om de elektriciteitsconsumptie te verminderen. We verwachten dat we geen CO2 hoeven te compenseren, omdat de doelstelling het gebruik van gas tot nul terug te brengen haalbaar is.

Hester Duursema, Corporate affairs & Communication manager, Vrumona: “We hebben als Vrumona en als Heineken wereldwijd de doelstelling om CO2 neutraal te worden in de productie per 2030 en in de hele keten per 2040. Dit is een enorme opgave en vergt toegewijde en gedisciplineerde inzet. Dat is wat Liliana biedt. Ze weet zich vast te bijten in de uitdaging en daarin mensen mee te krijgen. Ze weet een doelstelling die relatief ver in de toekomst ligt, te vertalen naar een concreet stappenplan. En binnen afzienbare tijden ook concrete resultaten te boeken. De combinatie van analyse, opvolging, monitoring en de juiste mensen bij elkaar brengen en hen ook aanzetten tot actie, zorgt ervoor dat er reële stappen bij ons worden gezet.
Liliana biedt wat we niet in huis hebben, iemand die continue dit onderwerp najaagt en niet loslaat totdat ze haar doel bereikt heeft, i.e. duurzame impact maken.”

*Compenseren zetten we alleen in als een laatste middel

“Met plezier heb ik vanaf de zijlijn jullie Renewable Roadmap Week meebeleefd. Er is een goed plan samengesteld om naar Net Zero te gaan. Mijn complimenten voor deze grote stap, dit maakt jullie in één slag een frontrunner binnen Heineken! Chapeau!”
Jeroen Schijvers, Sr Carbon Neutrality Program Lead, Heineken Global Supply Chain (Vrumona is onderdeel van Heineken)
Aardgas leiding naar verschillende verbruikers
Alle verbeterinitiatieven door een Ease & Effect analyse
Aardgasaansluiting meterkast
Nieuwsgierig hoe we een concreet plan konden maken binnen week? Maak dan een afspraak met ons.

Deel dit bericht op LinkedIn